• hotline 0944.211.991
  • email lanhuong8791@gmail.com
  • Tem Dán Đầu Cuộn

Tem Dán Đầu Cuộn

Dạng cuộn thường có hình mũi tên ( hoặc có thể đặt in logo thương hiệu riêng nếu muốn ) dùng cho các nhà sản xuất băng dính, băng keo dán đánh dấu vị trí đầu cuộn. Giúp người dùng băng keo khi dùng nhận biết được vị trí đầu cuộn băng keo. Thường cắt bản 1,2cm hoặc 1,5cm theo yêu cầu

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Dạng cuộn thường có hình mũi tên ( hoặc có thể đặt in logo thương hiệu riêng nếu muốn ) dùng cho các nhà sản xuất băng dính, băng keo dán đánh dấu vị trí đầu cuộn. Giúp người dùng băng keo khi dùng nhận biết được vị trí đầu cuộn băng keo. Thường cắt bản 1,2cm hoặc 1,5cm theo yêu cầu

Tem Dán Đầu Cuộn

© 2020 COPYRIGHT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN & PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

0944.211.991