• hotline 0944.211.991
  • email lanhuong8791@gmail.com
  • Băng Dính Bảo Vệ Bề Mặt (Màng Bảo Vệ Bề Mặt)

Màng bảo vệ bề mặt in chữ, in logo

Tác dụng chính vẫn là bảo vệ bề mặt sản phẩm mà khi lột ra không để lại keo trên sản phẩm nhưng cũng giống như băng dính in logo, màng bảo vệ in logo là sự lựa chọn tối ưu cho các quý doanh nghiệp, tổ chức góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình trên những sản phẩm do chính mình sản xuất

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Tác dụng chính vẫn là bảo vệ bề mặt sản phẩm mà khi lột ra không để lại keo trên sản phẩm nhưng cũng giống như băng dính in logo, màng bảo vệ in logo là sự lựa chọn tối ưu cho các quý doanh nghiệp, tổ chức góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình trên những sản phẩm do chính mình sản xuất

Băng Dính Bảo Vệ Bề Mặt (Màng Bảo Vệ Bề Mặt)

© 2020 COPYRIGHT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN & PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

0944.211.991