• hotline 0944.211.991
  • email lanhuong8791@gmail.com
  • Giấy Đóng Hạt Chống Ẩm
  • Giấy Đóng Hạt Chống Ẩm
  • Giấy Đóng Hạt Chống Ẩm
  • Giấy Đóng Hạt Chống Ẩm

Giấy Đóng Hạt Chống Ẩm

Giấy đóng hạt chống ẩm là loại giấy thường có nội dung Slica gel dạng cuộn, khi lắp vào máy dùng để đóng gói hạt chống ẩm với các kích cỡ theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

Giấy đóng hạt chống ẩm là loại giấy thường có nội dung Slica gel dạng cuộn, khi lắp vào máy dùng để đóng gói hạt chống ẩm với các kích cỡ theo yêu cầu

Giấy Đóng Hạt Chống Ẩm

© 2020 COPYRIGHT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN & PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

0944.211.991